Skip to content

Rättslig meddelande Flowbird

1. Utgivare och hostföretag

Företag som ansvarar för utgivande av hemsidan:

  • [Lägg till företagets namn + företagets address]
  • Denna sida hostas av dr. Woe, Voorhelmstraat 25, 2012 ZM Haarlem, Nederländerna.

2. Inledning

Flowbird är en mobil parkeringslösning för smartphones och webbläsare som utvecklas av Flowbird urban intelligence. Flowbirds tjänst är licensierad till [add: company name (BetalaP som dotterbolag?)] som erbjuder tjänsten.

Hemsidans mål är att introducera dig till Flowbirds mobila betallösning för parkering. Användning av hemsidan och tjänsten innebär att du samtycker till att följa de allmänna villkoren som följer och att du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och parkeringsbestämmelser.

3. Information om tjänsten

Beskrivningen av tjänsten i följande dokument är endast i informationssyfte. Flowbird urban intelligence eller dess dotterbolager (och/eller licens) kan när som helst och utan föregående meddelande ändra informationen på denna webbplats angående tjänsten. Informationen ges utan några uttryckliga eller implicita garantier.

Tjänsten som presenteras på denna webbplats distribueras huvudsakligen av ett nätverk av distributörer. I alla fall är dessa distributörer företag som själva är separata juridiska enheter och agerar ensamma utan solidaritet mellan dem. Som ett resultat av detta, när du tar del av informationen och/eller tjänsten som erbjuds av dessa distributörer via en hyperlänk, är dessa företag helt ansvariga för informationen på deras webbplatser.

4. Hantering av åtkomst och lösenord

När du besöker webbsidan kan du bli tvungen att tillhandahålla en viss mängd personuppgifter om dig själv i syfte att vi bättre tillgodoser dina behov av information och förstå dina förväntningar, samt att hjälpa dig att utnyttja de tjänster som erbjuds av denna tjänst. Informationen hålls hemlig och ämnas endast användas av Flowbird urban intelligence eller dess dotterbolager och/eller licenstagare samt partners och distributörer för analys och undersökningar. Du har rätt att komma åt, ändra, korrigera och radera uppgifterna om dig när som helst genom att kontakta oss via sidan "kontakta oss" på webbplatsen eller den här e-postadressen: [Lägg till: emailadress]

6. Upphovsrätt

All information eller dokument som finns på webbplatsen, liksom alla element som skapats för webbplatsen, tillhör antingen Flowbird urban intelligence eller dess dotterbolag eller dess licensinnehavare, eller är föremål för överenskomna rättigheter för användning, reproduktion och representation till förmån för de senare. Informationen, dokumenten eller elementen omfattas av upphovsrätt och liknande lagar som skyddar författarskapet från det ögonblick de ställs till allmänhetens förfogande på webbplatsen. Kopior av dokumenten på webbplatsen kan endast göras i informationssyfte och enbart för engångs strikt privat bruk. Ingen licens eller annan rättighet än att konsultera webbplatsen ges till någon med avseende på immateriella rättigheter. Återgivning av dokument från webbplatsen är endast tillåtet för informationsändamål för personligt och privat bruk: all reproduktion och användning av kopior som utförs för andra ändamål är uttryckligen förbjudet och är föremål för föregående uttryckligt tillstånd från Flowbird urban intelligence. I alla fall måste den auktoriserade återgivningen av all information som finns på denna webbplats ange lämplig källa och upphovsrätt. Om inte annat anges tillhör företagsnamn, logotyper, produkter och varumärken som nämns på denna webbplats FLOWBIRD urban intelligence eller dess dotterbolag eller dess licensinnehavare. De kan inte användas utan föregående skriftligt tillstånd från FLOWBIRD urban intelligence. 

All kommunikation som skickas till FLOWBIRD urban intelligence eller dess dotterbolag, eller dess licensinnehavare via denna webbplats eller via e-post anses inte vara konfidentiell, och FLOWBIRD urban intelligence eller dess dotterbolag eller dess licensinnehavare kan fritt reproducera, publicera eller använda dem på något annat sätt för vilket syfte som helst. Avsändaren av all kommunikation till FLOWBIRD urban intelligence eller dess dotterbolag eller dess licensinnehavare är ansvarig för dess innehåll och den information den innehåller, särskilt när det gäller dess noggrannhet. Denna webbplats respekterar upphovsrätten. Alla rättigheter för författare till skyddade verk som återges eller avslöjas på denna webbplats är förbehållna. Förutom i fallet med tillstånd är all användning av andra verk än individuell och privat reproduktion och konsultation förbjuden.

7. Hyperlänkar

FLOWBIRD urban intelligence och dess dotterbolag eller licensinnehavare tar formellt inget ansvar för innehållet på de webbplatser som de erbjuder länkar till. Dessa länkar erbjuds användare av denna webbplats som en tjänst. Beslutet att aktivera länkarna ligger enbart hos användarna av webbplatsen.

Om du vill skapa en hyperlänk till den här webbplatsen måste du få ett skriftligt förhandsgodkännande från FLOWBIRD urban intelligence på: H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht, Nederländerna eller via "kontakta oss" -sidan på webbplatsen eller via e-post på: [Lägg till support mailadress] Den här e-postadressen är skyddad från spam. Du måste aktivera javascript för att kunna se det.

8. Ansvar

Den information och rekommendationer ("information") som finns på denna webbplats tillhandahålls i god tro. Denna information skall vara korrekt i det ögonblick du läser den. 

FLOWBIRD urban intelligence och dess dotterbolag och dess licensinnehavare garanterar dock inte informationens noggrannhet. Du accepterar helt de risker som är förknippade med den värdighet du ger informationen. Ingen garanti, varken uttrycklig eller implicit, ges avseende de produkter eller tjänster som det hänvisas till i denna information. Under inga omständigheter förbinder sig FLOWBIRD urban intelligence eller dess dotterbolag eller dess licensinnehavare att uppdatera eller korrigera informationen som publiceras på denna webbplats. På samma sätt förbehåller sig FLOWBIRD urban intelligence eller dess dotterbolag eller dess licensinnehavare rätten att ändra eller korrigera innehållet på sina webbplatser när som helst utan föregående meddelande. Trots alla sina ansträngningar kan FLOWBIRD urban intelligence och dess dotterbolag eller dess licensinnehavare inte garantera en virusfri webbplats och tar inget ansvar i detta avseende. Internetanvändare måste för sitt eget skydd vidta nödvändiga åtgärder och särskilt använda antivirusprogram för att skanna all information, programvara eller dokumentation innan de laddas ner.

9. Uppdateringar av villkor

FLOWBIRD urban intelligence kan när som helst uppdatera dessa användarvillkor för webbplatsen. Följaktligen uppmanas du att regelbundet hänvisa till de senaste användarvillkoren som för närvarande gäller för webbplatsen.

 

 

Skip to content