Skip to content

Policy för personlig data

Vi är hängivna din integritet.

Denna policy (tillsammans med våra allmänna villkor och användarvillkor) ligger som grund för hur vi på FLOWBIRD hanterar den personliga information som vi samlat eller mottagit om dig. Var god och läs noggrant detta dokument för att förstå vår syn och vårt tillvägagångssätt angående personlig information och hur den behandlas.

Uttrycket "Personuppgifter" hänvisar till information om dig personligen (namn, registreringsskylt, telefonnummer, e-post etc.). Observera att som en följd av både lagändringar och teknologins ständigt förändrade natur, så kan våra uppgifter komma att ändras. Varje gång en ändring sker kommer vi att uppdatera vår sekretesspolicy för att informera dig om ändringarna. Vi uppmanar dig att kontrollera denna sida regelbundet. Detta uttalande gäller insamling och användning av personuppgifter för de huvudsakliga hantering av betalningar och utfärdande av parkeringstillstånd.

1. Samling och användning av personuppgifter

1.1 Allmänt

Du kan förse oss med information genom att fylla i formulär på våra webbsidor, app eller genom att svara med oss ​​via telefon, e-post, via vår plattform eller på annat sätt. Detta inkluderar information du lämnar när du registrerar dig på våra webbplatser, skickar oss en förfrågan, kontaktar vår kundtjänst, använder vår app, tecknar avtal om leverans av tjänster, deltar i en tävling, marknadsföring eller undersökning och när du rapporterar ett problem med vår webbplats. Den personuppgifterna du förser oss med kan inkludera ditt namn, adress, email, telefonnummer, registreringsnummer och parkeringsplats och är nödvändig för att vi ska kunna förse dig med vår service och tjänst. 

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat syfte än de tidigare beskrivna och vi kommer inte att sälja eller på något vis dela dina personuppgifter med något företag utanför Yellowbrick International Group med undantag för, vid behandling av parkeringsåtgärder, klienten (kommunen) för vilken vi driver parkeringsavtalet. Personuppgifterna som delas med klienten kan självklart komma att innehålla parkeringshistorik och kommer inte att säljas.

1.2 Behandling av parkeringsåtgärder

Mer specifikt så behöver följande information samlas för att skapa eller uppdatera parkeringsinformation:

 • Plats för parkering, gata och stad där tillstånd begärs
 • Geografisk plats (med tillåtelse)
 • Registreringsnummer
 • Emailadress
 • Telefonnummer
 • Namn

Registreringsnummer och platsdata är nödvändiga för att genomföra köp via FLOWBIRD:s hemsida eller app, och kommer endast åtkommas via en separat dedikerad databas för den lokala kommunen. 

Vi kommer även analysera parkeringstransaktioner i syfte att utveckla nya produktlösningar och tjänster för våra kunder och förbättra vår service. Även för att genomföra tester av platstjänster, för att mäta marknadsandel, optimera vår produkt eller skapa erbjudanden som belönar användande av appen.

För att behandla din betalning behöver vi samla följande information:

 •   Kontokort/Bankkort

Tänk på att när du använder ett kreditkort/bankkort som betalningsmetod kommer dina kortuppgifter inte att sparas i FLOWBIRD-databasen. Informationen matas in och lagras direkt av den part som hanterar kreditkortsbetalningarna för våra räkning och dessa uppgifter är därför inte alls synliga för FLOWBIRD-anställda. Se sekretesspolicyn för den part som hanterar kreditkortsinformationen.

1.3 Användning av IP-adress

Vi kan använda din IP-adress för att diagnostisera problem med vår server och för att administrera vår webbplats. En IP-adress är en numerisk kod som identifierar din dator i ett nätverk eller Internet.

1.4 WhatsApp och andra sociala medier

FLOWBIRD loggar chattkonversationerna för sin WhatsApp-tjänst och andra sociala mediekanaler uteslutande för förbättringar av kvaliteten och kommer inte att dela detta med eller sälja detta till tredje part. Ange inte privatkänsliga personuppgifter via WhatsApp eller andra sociala mediekanaler. Vi använder (fyll i verktyg för att kontakta dig via WhatsApp, Facebook och Twitter). Se sekretesspolicyn för denna part.

 • Information om dig och din enhet

Varje gång du använder våra tjänster kan vi komma att automatiskt samla in följande uppgifter:

 • teknisk information, inklusive vilken typ av enhet du använder, en unik enhetsidentifierare (till exempel MAC-adressen för enhetens trådlösa nätverksgränssnitt eller det mobilnummer som används av enheten), mobilnätverksinformation, ditt mobiloperativsystem, tidszon inställning, din IP-adress, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttider och hänvisande webbplatsadresser ("Enhetsinformation");
 • Information sparad på din enhet inklusive inloggningsinformation och tidigare platshistorik (innehållsinformation)
 • information om din användning av appen eller någon av våra tjänster eller dina besök på vår webbplats och de resurser som du får tillgång till, men inte begränsat till, trafikdata, start och stopp av transaktioner, beställning av produkter ("Logginformation" )

2. Delande av din information

Vi kan komma att dela delar av eller hela den information som samlas när du laddar ned Appen eller använder hemsidan och/eller våra tjänster till följande tredje parter:

 • Andra medlemmar i företagskoncernen
 • Tredje parter, endast till den grad den kan användas för tjänstens funktion och inom vårt kontrakts regler.

Dina personuppgifter kommer därför inte att skickas till ytterligare tredje parter utan ditt uttryckliga tillstånd, såvida det inte är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten eller slutföra avtalet. FLOWBIRD är juridiskt skyldig att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter om de begär information. Tänk på att vi endast kommer att överföra denna information inom ramen för vår lagstadgade skyldighet att lämna ut information eller om vi är skyldiga att lämna ut dessa uppgifter genom en domstolsavgörande.

3. Dataintegritet och säkerhet

Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla full tillförlitlighet, noggrannhet, fullständighet och valuta för alla personuppgifter i våra databaser och för att skydda våra databasers integritet och säkerhet.

Våra servrar och våra databaser är skyddade av industristandard säkerhetsteknik.

Vi tar dataskydd inom vårt företag på allvar. Vår interna personal och konsulter har sekretess och följer gällande dataskyddsföreskrifter. Trots detta kan vi dock inte garantera att förlust, missbruk, obehörigt delande, ändring eller förstörelse av data sker. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra detta från att hända.

4. Dina rättigheter: tillgång till data och rättning av den

 Så snart vi får en eventuell skriftlig begäran från dig kommer vi att fråga om din identitet för att se till att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan och vi fortsätter sedan att avslöja de personuppgifter vi har om dig. Vi kommer också att korrigera, ändra eller ta bort alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga. Din begäran kommer att hanteras snabbt inom 30 dagar. Om du vill få åtkomst till eller korrigera dina personuppgifter eller om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller oro över hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen maila vår dataskyddsansvarige på [lägg till: e-postadress för integritet]

5. DINA RÄTTIGHETER: rätt till information och tillbakadragande (rätt att glömmas)

Du kan när som utan kostnad få information om dina uppgifter. Tänk också på att du kan skicka oss din begäran om att blockera, korrigera eller radera personuppgifter som vi har sparat om dig. Dessutom kan du återkalla ditt samtycke till att samla in och använda dina uppgifter. För att göra detta, vänligen kontakta den här adressen [lägg till: E-postadress för integritet]

Vi svarar gladeligen på eventuella ytterligare frågor om vår dataskyddspolicy och behandlingen av din persondata. 

Din begäran kommer att hanteras snarast inom 30 dagar.

Tänk på att dataskyddsbestämmelser och hur tredje parter hanterar data (till exempel Google) kan förändras kontinuerligt. Det är därför tillrådligt och nödvändigt att hålla dig uppdaterad med ändringar i lagstadgade regler och policyer som antagits av dessa företag.

6. Var vi sparar personuppgifter

Vi sparar din data inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

7. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

FLOWBIRD behåller personuppgifter i 18 månader efter avslutad tjänst, efter denna period kommer alla personuppgifter att förstöras. Ekonomisk information, mer specifikt information om de transaktioner du utför, lagras i enlighet med budgetperioden på sju (7) år och förstörs därefter.

8. Cookies

Vår hemsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Både Google och Google Analytics använder så kallade "cookies". Google Analytics samlar in information om ditt operativsystem, webbläsare, IP-adress, den tidigare webbplatsen du har besökt (Referrer URL) och datum och tid då du besökte vår webbplats. Google använder denna information för att analysera din användning av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som är associerade med webbplatsanvändning och internetanvändning.

Google vidarebefordrar denna information till tredje part där detta lagstadgats eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Denna användning är anonym eller använder pseudonymer. För mer information om detta vänligen läs:

www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

9. Insamling och sparande av användningsinformation

Vi samlar och sparar information som vilka datum och tider åtkomst till webbsidan görs och vilken sökväg som gjordes för åtkomsten etc. för att optimera vår webbsida. Detta görs anonymt utan att personligt identifiera användaren av webbsidan. 

Användarprofiler skapas också med hjälp av pseudonymer, även här saknas en koppling mellan pseudonymet och datan som insamlas. Vi samlar endast denna data i statistiska syften för att förbättra vår webbsida och främja vår närvaro online. Denna data samlas och sparas endast under pseudonym och kan inte spåras till dig som individ.

10. Nyhetsbrev & direktmarknadsföring

Vi vill gärna hålla dig uppdaterad om våra nya produkter och initiativ. Vi har en “opt-in” policy för individer som ännu inte är kunder. Detta betyder att om du inte är en av våra kunder så kommer du inte att få vårt nyhetsbrev eller eller annan information om du inte har bett om att få ta del av den. Om du önskar ta del av vårt nyhetsbrev utan att vara en kund behöver vi bekräftelse att du är ägaren av den emailadress och att du godkänner mottagande av nyhetsbrev till den. Dessa uppgifter samlas endast in för att skicka nyhetsbrevet till dig och för att dokumentera vår rätt att göra det. Dessa uppgifter kommer inte att säljas till tredje part. Om du redan är kund kommer vi att informera dig om våra nya initiativ och produkter och ge dig ett enkelt sätt att avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev om du bestämmer dig för det.

Vi använder MAILPLUS som vår programvara för e-postmarknadsföring. MAILPLUS lagrar interaktioner för att anpassa innehållet i nyhetsbrev.

Om du när som helst vill bli borttagen från vår direktlista och inte vill få ytterligare information från oss kan du göra det genom att:

- Informera oss om detta genom att klicka på länken längst ner i varje e-postkommunikation du får från oss genom att använda länken vi tillhandahåller;

När denna information har mottagits kommer vi omedelbart att ta bort dig från vår databas för direktmarknadsföring.

Tänk på att det i vissa fall är nödvändigt för oss att kommunicera med våra kunder via e-post, även om kunden har avslutat prenumerationen på nyhetsbrevet. Dessa meddelanden är strikt servicerelaterade och är begränsade till viktig information om våra tjänster eller (tekniska) problem. Dessa meddelanden kommer att skickas från support@flowbird.se. På grund av informationens karaktär och dess betydelse är det inte möjligt att avsluta prenumerationen på e-posttjänster.

11. Synpunkter

För eventuella synpunker eller klagomål kring behandlingen av personlig data av FLOWBIRD så kan du skicka in den via: https://www.imy.se/

[Lägg till: Lokala dataskyddsmyndigheten]

Skip to content